Vestfold Båt Holding AS

 

Startside
Laguna 900
Laguna 1150
Laguna 1180 FB
Laguna 1180 AW
Prisliste 900
Prisliste 1150
Prisliste 1180 FB
Mail / Telefon
Bruktbåter
Linker

 

Send en mail til oss eller ring

Til fabrikken: 333 96143  Fax 333 96679

Mobil: Claese 905 30000

Mobil: Svein 913 76143

Mail her